Brandon Shuff vs Ferguson at the 2010 VA State 9-Ball Championship.